Испорака:

  • Сите нарачки на залиха ќе бидат испорачани во рок од 1-2 работни дена, 5-7 дена за нормален тип.

  • Ќе биде потребно малку подолго време за приспособените делови, ќе ве известиме за времето на испорака откако ќе ги анализираме вашите цртежи или барања.

  • Секој лист, цевка или делови ќе бидат проверени од нашиот КК пред пратката.

  • Замена ќе биде испратена доколку има проблем со квалитетот освен човечки фактори.